1. Conditii Generale
  Va recomandam sa studiati acest document cu atentie inainte de a incepe utilizarea acestui website sau a
  serviciilor sale.
  (i) UTILIZAREA IN CONTINUARE A ACESTUI WEBSITE SAU A SERVICIILOR SALE ESTE ECHIVALENTA
  CU O CONFIRMARE EXPLICITA A ACCEPTARII TUTUROR PREVEDERILOR ACESTUI DOCUMENT.
  DISTURBED WEB S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica acest document in orice moment si in orice fel.
  Modificarile respective vor intra in vigoare din momentul in care vor fi introduse in prezentul document. Din acest
  motiv, va invitam sa recititi periodic prezentul document. Daca, in orice moment, doriti sa nu mai acceptati in
  intregime prevederile acestui document, aveti posibilitatea de a nu mai utiliza acest website.
  Orice utilizare a acestui website sau a serviciilor sale va fi considerata un accept al termenilor si conditiilor
  continute in prezentul document.
  (ii) Acest website, care poate fi accesat public la adresa https://www.disturbedweb.ro denumit in continuare in
  acest document WEBSITE, este un produs al DISTURBED WEB S.R.L..
  Toate drepturile de copiere, reproducere si distributie sub orice forma sunt rezervate si apartin DISTURBED
  WEB S.R.L., in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania.
  (iii) Continutul WEBSITE-ului si al publicatiilor sale nu reprezinta un punct de vedere oficial al institutiilor,
  organizatiilor si persoanelor care au furnizat informatiile prezentate in cadrul WEBSITE-ului
  (iv) Echipa DISTURBED WEB S.R.L. face toate eforturile pentru a furniza permanent informatii corecte despre
  parteneri si serviciile acestora, preluate din surse autorizate, ori de cate ori acest lucru este posibil.
  (v) DISTURBED WEB S.R.L. si WEBSITE-ul nu pot fi facuti raspunzatori pentru modul in care un utilizator al
  website-ului utilizeaza in orice fel informatii prezentate in acest website. DISTURBED WEB S.R.L. nu isi asuma
  raspunderea, in nici o situatie, pentru nici o dauna, pricinuita direct sau indirect, suferite ca urmare a utilizarii sau
  a intreruperii utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de WEBSITE.
  DISTURBED WEB S.R.L. nu poate garanta faptul ca sistemele informatice sau programele software folosite
  pentru afisarea sau transmiterea informatiei pe/de pe . WEBSITE sau in orice alta forma, nu contin virusi ori alte
  secvente distructive de cod sau alte proprietati distructive, deoarece aceste sisteme si programe software nu
  sunt realizate de catre/sub controlul DISTURBED WEB S.R.L.
  (vi) Fiecare utilizator al WEBSITE-ului este de acord ca, la cererea DISTURBED WEB S.R.L., sa exonereze de
  raspundere DISTURBED WEB S.R.L. pentru orice actiuni judiciare sau extrajudiciare si sa acopere cheltuielile
  de judecata si orice alte cheltuieli care ar putea sa apara ca urmare a incalcarii de catre utilizatorul respectiv a
  clauzelor prezentului document.
 2. Proprietatea intelectuala
  Prin utilizarea acestui website recunoasteti ca WEBSITE-ul si toate serviciile si produsele oferite sau
  comercializate prin intermediul WEBSITE-ului au fost dezvoltate, compilate, pregatite, verificate, selectate si
  aranjate de catre DISTURBED WEB S.R.L. prin utilizarea unor metodologii care implica un consum substantial
  de efort, timp si bani si ca ele constituie proprietatea intelectuala a DISTURBED WEB S.R.L. (dupa caz).
  Continutul si designul WEBSITE-ului, precum si orice alt material avand legatura cu WEBSITE-ul trimis prin email sau furnizat in orice alta modalitate (spre exemplu: ghiduri, articole, design si orice alte materiale) apartin
  DISTURBED WEB S.R.L. si colaboratorilor sai (acolo unde acest lucru este specificat expres) si sunt protejate
  de legislatia privind proprietatea intelectuala. Cu exceptia situatiilor precizate expres in prezentul document, este
  interzisa copierea, utilizarea sau reproducerea continutului si designului WEBSITE-ului fara a detine o
  permisiune scrisa prealabila in acest sens din partea DISTURBED WEB S.R.L.. Este interzisa in orice situatii
  utilizarea numelui DISTURBED WEB S.R.L. sau a oricaror derivari care fac trimitere la numele DISTURBED
  WEB S.R.L. fara aprobarea scrisa prealabila a DISTURBED WEB S.R.L..
  Orice persoana fizica sau juridica poate contacta WEBSITE-ul si poate transmite idei, sugestii sau materiale de
  orice natura, in limitele reglementarilor legale in vigoare. Trimitand orice informatie sau material catre
  DISTURBED WEB S.R.L., recunoasteti DISTURBED WEB S.R.L. dreptul deplin, permanent si irevocabil de a
  modifica si utiliza informatiile sau materialele respective in orice mod considerat util sau necesar, inclusiv pentru
  a dezvolta si comercializa noi produse sau servicii bazate pe aceste informatii. Recunoasteti ca nu aveti nici un
  drept de a solicita orice forma de contraprestatie pentru aceste informatii sau documente. Pentru toate aceste
  informatii si materiale, garantati in mod explicit ca: (a) detineti sau controlati conform legii toate drepturile care
  va permit sa transmiteti informatiile sau documentele respective; (b) ca aceste informatii sau documente sunt
  adevarate; (c) ca utilizarea acestor informatii sau documente nu incalca prevederile prezentului document si nu
  afecteaza alte persoane. DISTURBED WEB S.R.L. nu isi asuma nici o responsabilitate legata de aceste
  informatii sau materiale.
 3. Utilizarea continutului “https://www.disturbedweb.ro”
  Este interzisa utilizarea WEBSITE-ului si a serviciilor si produselor oferite sau comercializate prin intermediul .
  WEBSITE-ului in modalitati sau pentru atingerea unor scopuri care contravin normelor legale in vigoare sau
  prevederilor prezentului document.
  Fiecare utilizator al WEBSITE-ului accepta sa nu utilizeze, transfere sau distribuie nici una din informatiile
  prezentate prin intermediul WEBSITE-ului intr-o maniera care ar putea constitui concurenta pentru WEBSITE.
  Este interzisa copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afisarea,
  modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum si orice modalitate de
  exploatare a WEBSITE-ului, cu exceptia afisarii pe ecranul unui computer personal si imprimarea sau
  descarcarea, in scop personal si necomercial, a anumitor documente sau informatii explicit desemnate in acest
  scop, cu conditia pastrarii nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate
  intelectuala, alte drepturi de proprietate si conditiile de utilizare ale documentelor sau informatiilor respective.
  Continutul WEBSITE-ului poate fi vizualizat numai pentru folosinta personala a utilizatorului website-ului, lipsita
  de intentie comerciala. Dreptul de utilizare a WEBSITE-ului:
  a) este individual (apartine numai utilizatorului care acceseaza . WEBSITE-ul si nu poate fi transmis in nici un fel
  unei alte persoane) si ne-exclusiv.
  b) permite obtinerea anumitor materiale realizate de catre DISTURBED WEB S.R.L. si publicate prin intermediul
  WEBSITE-ului sub forma de documente tiparite sau sub alte forme stabilite de DISTURBED WEB S.R.L.. Este
  interzisa comercializarea sub orice forma a acestor materiale.
  c) permite obtinerea anumitor materiale generate de terti, dar DISTURBED WEB nu garantează și nu va garanta
  faptul că un document disponibil on-line reproduce exact un text adoptat în mod oficial.
  d) nu permite reproducerea, modificarea sau afisarea precum si participarea la transferul, multiplicarea sau
  vanzarea de materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea sub orice forma, in intregime sau
  partiala, a continutului WEBSITE-ului. Fac exceptie cazurile in care DISTURBED WEB S.R.L. acorda unui
  beneficiar nominalizat, in scris si in anumite conditii expres precizate, un drept explicit in acest sens. Pentru a
  solicita un astfel de drept, contactati DISTURBED WEB S.R.L. folosind informatiile afisate in pagina de contact.
  Este interzisa redistribuirea sau publicarea informatiilor si documentelor prezentate in cadrul WEBSITE-ului sau
  sub numele DISTURBED WEB fara acceptul scris prealabil al DISTURBED WEB S.R.L., indiferent de
  instrumentele prin intermediul carora se realizeaza distribuirea (radio, televiziune, presa scrisa, retele de
  calculatoare, afisarea in cadrul altor pagini web). Este interzisa utilizarea . WEBSITE-ului si a informatiilor oferite
  prin intermediul sau pentru crearea unei baze de date. Este interzisa utilizarea WEBSITE-ului si a informatiilor
  oferite prin intermediul sau pentru a imbunatati calitatea altor informatii vandute sau oferite de un utilizator al
  WEBSITE-ului catre terte parti.
  Este interzisa utilizarea numelui a DISTURBED WEB S.R.L. precum si denumirile serviciilor oferite prin
  intermediul WEBSITE-ului in orice mod care creeaza in mod eronat impresia ca exista o legatura directa intre
  persoana care utilizeaza aceste nume sau denumiri si proprietarii, administratorii sau angajatii DISTURBED
  WEB S.R.L.
  Orice alta situatie neprecizata aici necesita consultarea si acordul prealabil al DISTURBED WEB S.R.L..
  Persoanele fizice sau juridice responsabile de incalcarea prevederilor din prezentul document vor suporta
  prevederile legislatiei in vigoare in Romania.
 4. Tranzactii
  WEBSITE-ul poate fi folosit de catre unii dintre partenerii sai de afaceri drept baza pentru vanzarea sau
  promovarea unor produse si servicii. In aceasta situatie, contractul care va reglementa relatia dintre cumparator
  si furnizorul de produse si servicii respectiv nu va implica DISTURBED WEB S.R.L..
 5. Modificarea continutului sau a conditiilor de utilizare
  DISTURBED WEB S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica, adauga, suspenda sau sterge portiuni ale continutului
  WEBSITE-ului sau de a schimba specificatiile tehnice legate de utilizarea WEBSITE-ului in orice moment. De
  asemenea, DISTURBED WEB S.R.L. isi rezerva dreptul de a restrictiona, temporar sau permanent, accesul
  utilizatorilor la o parte sau la intregul continut al WEBSITE-ului.
  Prezentul document poate fi modificat in orice moment, fara o notificare a utilizatorilor WEBSITE-ului. Cea mai
  recenta versiune a Termenilor si Conditiilor de Utilizare poate fi accesata in documentul publicat in aceasta
  pagina.
 6. Forta majora
  WEBSITE-ului este un serviciu activ non-stop (24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana). WEBSITE-ului poate suferi
  intreruperi temporare ale functionarii in scopul realizarii de activitati de intretinere.
  DISTURBED WEB S.R.L. nu poate fi facut responsabil pentru nici o intarziere sau eroare in continutul furnizat
  de catre WEBSITE sau de catre publicatiile aparute in legatura directa cu WEBSITE-ul, daca intarzierea sau
  eroarea a rezultat direct sau indirect din cauze care nu depind de vointa sau DISTURBED WEB S.R.L.. Aceasta
  exonerare include, dar nu se limiteaza la: erorile de functionare al echipamentului tehnic utilizat de catre
  DISTURBED WEB S.R.L., functionarea defectuoasa sau oprirea serverelor pe care este postat WEBSITE-ul,
  lipsa functionarii conexiunii la Internet, actiunea virusilor informatici, accesul neautorizat in sistemele WEBSITEului, erorile de operare, greva etc.
 7. Diverse
  Verificarea informatiilor din WEBSITE.
  DISTURBED WEB S.R.L. urmareste permanent sa ofere informatii actualizate si corecte. In cazul aparitiei
  oricaror erori de aceasta natura, utilizatorii sunt invitati sa anunte un reprezentant al WEBSITE-ului, care va
  verifica in cel mai scurt timp posibil situatia semnalata si va opera eventualele corectii necesare. In acest scop
  va invitam sa utilizati pagina de contact.
  Servicii cu termeni de utilizare distincti
  Unele servicii oferite de WEBSITE pot face obiectul unor termeni si conditii de utilizare diferiti, care vor fi afisate
  in cazul fiecarui astfel de serviciu la loc vizibil putand fi studiati inainte de folosirea serviciului.
  Notificari
  Orice notificare oficiala catre DISTURBED WEB S.R.L. trebuie trimisa in scris, prin intermediul postei sau al
  faxului, la adresa sau numarul de fax mentionate in pagina de contact.
  Orice alta modalitate de contact are caracter neoficial si va fi considerata ca avand doar un rol de informare
  generala.
 8. Legea aplicabila si jurisdictia
  Drepturile si obligatiile stabilite prin prezentul document pentru DISTURBED WEB S.R.L., pe de o parte, si fiecare
  utilizator al WEBSITE-ului, pe de alta parte, precum si toate efectele juridice pe care le produce prezentul
  document vor fi interpretate si guvernate de legea romana in vigoare.
  Orice litigiu care are ca obiect drepturile si obligatiile stabilite prin prezentul document va fi adus spre solutionare
  in fata instantelor romanesti.
  Daca una sau mai multe prevederi ale prezentului document sunt dovedite ca nu se incadreaza in prevederile
  legale in vigoare sau ca nu pot fi aplicate pe deplin, acestea vor fi aplicate in masura maxima posibila, iar toate
  celelalte prevederi ale prezentului document vor ramane in vigoare.